تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - با اصول فقه چکنم ؟

آیین دادرسی کیفری

جمعه 4 اسفند 1391

با اصول فقه چکنم ؟

نویسنده: مهدی رحمانی منشادی   


درباره اصول فقه (اصول استنباط) – منابع و نحوه مطالعه و شیوه پاسخگویی به سوالات ا

شاید جوابی به این سوال که :

با اصول فقه چکنم ؟

اصول فقه یکی مواد امتحانی آزمون وکالت و گرایش دعاوی خانوادگی کارشناسی ارشد (ویژه خواهران )است که معمولا" در آزمون وکالت پاشنه آشیل اغلب داوطلبان است و ذهن داوطلبان را مشغول می دارد برخی از خیر مطالعه آن می گذرند و برخی منابع معرفی شده را مطالعه می کنند اما نتیجه نمی گیرند . و از این نظر از این درس دلسردند . همه این مسایل زایده یک مشکل است اینکه داوطلبان این درس و کاربرد آن را نمی شناسند و نحوه مطالعه اصولی آنرا نمی دانند وگرنه این درس نه تنها خواندنش مشکل نیست بلکه بسیار جذاب و مهمتر اینکه کسی که اصول را اصولی بیاموزد در استنباط و استدلال مهارت می یابد و این خود هم در عرصه آزمونها و هم در عرصه آموزش و هم در عرصه کاربردی بسیار بدرد یک حقوقی خواهد خورد . از آنجایی ریشه  قوانین ما بخصوص قوانین ماهوی فقه است و اصول فقه ضوابط ارائه نظریات فقهی است اصول فقه غیر مستقیم اما موثر با قوانین ما ارتباط دارد .  شاید برای همین کسانی که اصول را می دانند در فهم و تحلیل و تفسیر قوانین راحترند . با این مقدمه:

 1. ابتدا منابع مطالعه را معرفی می کنیم
 2. سپس نحوه مطالعه آنرا شرح می دهیم
 3. بعد انواع سوالات اصول را مشخص می کنیم
 4. و در انتها شیوه پاسخگویی به سوالات اصول را بررسی می کنیم. 

 

&          منابع مطالعه

×     منابعی که برای آزمون باید مطالعه شود:

ç     منبع اصلی ------------ اصول استباط دکتر ابوالحسن محمدی

ç     منبع مرور  -------------تلخیص نموداری اصول استنباط مریم اسماعیلی نشر حریر

ç      منبع تثبیت -------------کمک حاقظه دوراندیشان

ç     کتاب تست--------------مبانی اصول استنباط دکتر شهبازی

ü       توضیح :  با توجه به سبک سوالات آزمونهای اخیر  مطالعه منابع جدیدی لازم شده است هر چند بالا بردن حجم منابع معرفی شده کار صحیحی نیست اما ضرورت ایجاب می کند برای اینکه داوطلبان بتوانند از عهده سوالات آزمونها بر آیند و بعلت گرایش طراحان به سوالات کاربردی و تشخیصی مجبوریم منابع دیگری راهم معرفی کنیم :

×     منابع جدید که  با توجه به نوع  سوالات در آزمونهای اخیر نیاز به مطالعه آن ضروری است :

ç     منبع مناسب برای پاسخگویی به سوالات کاربردی و تشخیصی  (حداقل یکی از کتابهای زیر را مطالعه کنید .)

ï       اصول فقه کاربردی (تطبیق با قوانین) مجتبی الهیان      

ï       م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط ف‍ق‍ه‌ ح‍ق‍وق‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ت‍ن‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ظف‍رت‍طب‍ی‍ق‌ ق‍واع‍د اص‍ول‍ی‌ ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌  عباس زراعت

&          بررسی نحوه مطالعه

خیلی از دوستان کتاب آقای دکتر ابولحسن محمدی را می خوانند بقول دو تن از کاربران وبلاگ تا حد حفظ کردن هم می خوانند اما چرا به اندازه تلاششان نتیجه نمی گیرند؟ جواب سوال در چند نکته است اصول علمی است کاربردی یعنی مباحث نظری آن بیان شیوه کاربرد آن در مصادیق مختلف است نسبت اصول به قوانین مانند نسبت دستور زبان فارسی است به متون و اشعار فارسی است برای مثال ما در دستور زبان فارسی تعریف فعل را می خوانیم و با آن آشنا میشویم اما این کافی نیست مهم اینست که بتوانیم طبق این تعریف فعل را در جملات بیابیم زمان آنرا تعیین کنیم در ست یا غلط بودن مکان ان در جمله را تشخیص دهیم اصول هم مثل همین است خواندن صرف یک کتاب اصول مثل کتاب اصول استباط دکتر ابوالحسن محمدی لازم است اما کافی نیست مهم اینست که بتوانیم قواعد آن را در متن قوانین شناسایی کنیم  و بیابیم . 

نوع سوالات درس اصول را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد

1.      سوالات نظری : سوالاتی که راجع به به تعریف یا تبین اصطلاحات اصول است

ç     مانند اینکه تعریفی را بیان کنند و بگویند با کدام گرینه همخوانی دارد یا اصطلاحی (مثلا" استحسان )را بیاورند چهار تعریف در گزینه ها ارائه دهند و بگویند کدام گزینه در مورد آن صحیح است و از این قبیل ...

ç     برای پاسخگویی به این قبیل سوالات کافیست که کتاب دکتر ابوالحسن محمدی را به دقت بخوانید تعریف و تقسیم مباحث و اصطلاحات را بیاموزید در اینصورت براحتی به این سوالات پاسخ خواهید داد

ç     این نوع سوالات کم در حد یک سوال یا دو سوال و یا اصلا" ممکن است در آزمون مطرح نشوند در آزمون سالهای گذشته از این نوع سوالات میدادند اما سال 89 هیچ سوال نظری نداده بودند به هر حال تضمینی وجود ندارد که در سالهای بعد مطرح نشود و باید آماده بود .

2.      سوالات تشخیصی : در این نوع سوالات  قواعد و مباحث اعمال شده اصولی بر قوانین را باید تشخیص دهید اکثریت سوالات آزمونهای اخیر براین مبنا بود ه است  .

ç     معمولا" متن یک ماده قانونی را درج می کنند و عبارت و کلمه ای از آن را مشخص می کنند و نوع مبحث یا قاعده اعمال شده  اصولی در آن را می پرسند . همه سوالات سال 89 وکالت بدین گونه طراحی شده بودند .

ç     برای پاسخگویی به این نوع سوالات باید مصداق تعاریف و تقسیمات و تبیناتی که از کتاب اصول آموخته ایم را بتوانیم در مواد قانونی شناسایی کنیم پس ابتدا باید بر مباحث نظری (همان تعریفات و اصطلاحات) تسلط کافی پیدا کنیم تا با تطبیق تعاریف با مصادیق بهترین گزینه ها را انتخاب کنیم .مثالهای ذیل مباحث در کتاب اصول میتوانند در این زمینه شما را یاری کنند چون می توانید همانند سازی کرده و موارد مشابه را تشخیص دهید .

ç     یکی از کتابهایی که به جهت سبک آزمونهای اخیر معرفی شد را مطللعه کنید در این کتابها مصادیق قواعد اصول فقه در قوانین ما بررسی شده است بنابراین برای پاسخگویی به سوالات تشخیصی فوق العاده مفید هستند .

&    بهترین راهکار برای آموختن اصول

ç          کتاب اصول دکتر ابولحسن محمدی را بدقت مطالعه کنید و از منابع کمک آموزشی هم برای فهم بهتر بهره گیرید.

ç          حداقل یکی از کتابهایی که راجع به تطبیق قواعد فقه با قوانین موضوعه است را مطالعه کنید من سه نمونه از آنها را در بخش معرفی منابع معرفی کردم  این کتابها شما را در زدن تستهای تشخیصی یاری می دهند. چون در این نوع کتابها قواعد اصول با قوانین موضوعه تطبیق داده شده است .

ç          در هنگام مطالعه مواد درسی دیگر شما به هر حال متن قوانین را می خوانید  بعد از آموختن ماده همیشه سعی کنید قواعد اصولی حاکم بر آن را نیز تشخیص دهید اگر مشکلی داشتید به کتاب اصول مراجعه کنید و سعی کنید به کمک آن این قواعد و مباحث را تشخیص دهید . بعد از مدتی قدرت تشخیص بالایی کسب خواهید کرد ضمن اینکه در فهم و تحلیل مواد هم کمک شایانی به شما میشود. 

ç          کتاب تستی که استفاده می کنید بعد از زدن هر تست سعی کنید موارد مشابه آن را در ذهنتان در مواد قانونی  که بخاطردارید را جستجو کنید سپس مبحث مورد نظر را در کتاب اصول بیابید و همه مطلب مربوط به تست را مرور کنید و در آنجا در مثالهای کتاب با موارد مشابه برخورد خواهید کرد که جستجوی ذهنی شما را تقویت خواهد کرد و سرعت خواهد داد . واینگونه به قدرت تشخیص مطلوبی خواهید رسید .

به امید موفقیت و پیروزی شما در همه عرصه های زندگی

نظرات() 
buy cialis medication
جمعه 16 آذر 1397 12:46 ب.ظ

Amazing info. With thanks!
price cialis per pill chinese cialis 50 mg cialis from canada cialis coupons cialis herbs canada discount drugs cialis cialis efficacit legalidad de comprar cialis cialis uk next day cialis generico milano
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:35 ب.ظ

You reported this well!
cialis generic cialis italia gratis cialis generico lilly achat cialis en europe cialis therapie comprar cialis 10 espa241a cialis 50 mg soft tab acheter cialis meilleur pri cialis prezzo in linea basso only now cialis for sale in us
buy generic cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:52 ب.ظ

With thanks! Fantastic stuff.
what is cialis cialis 5mg click now cialis from canada cialis per paypa cialis pills interactions for cialis buy online cialis 5mg cialis manufacturer coupon prix cialis once a da cialis sans ordonnance
buy cialis medication
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:03 ق.ظ

You actually revealed this effectively!
generic cialis pill online cialis patent expiration how do cialis pills work cialis tablets usa cialis online ou acheter du cialis pas cher american pharmacy cialis 200 cialis coupon cialis pills in singapore tadalafil generic
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 07:37 ب.ظ

You actually suggested it really well!
acquisto online cialis cialis patent expiration side effects of cialis cialis vs viagra cialis manufacturer coupon cialis great britain cialis generico lilly cialis online nederland buying brand cialis online low cost cialis 20mg
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:36 ق.ظ

Perfectly voiced without a doubt! !
wow cialis 20 cialis 5 mg effetti collateral where to buy cialis in ontario cialis generico online cialis 5 mg buy cialis generico en mexico tadalafil generic wow cialis 20 cialis diario compra cialis price in bangalore
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:43 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis arginine interactio what is cialis purchase once a day cialis free cialis cialis purchasing cialis kaufen wo cialis 30 day trial coupon cialis generika in deutschland kaufen canadian discount cialis click here cialis daily uk
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Thanks, Plenty of advice.

cialis pills price each cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg scheda tecnica cuanto cuesta cialis yaho generic cialis with dapoxetine cialis 100mg suppliers cialis dosage amounts enter site very cheap cialis cialis tadalafil interactions for cialis
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:15 ب.ظ

With thanks, I like this!
where do you buy cialis cialis prezzo di mercato dose size of cialis cialis professional from usa cialis 20 mg best price buy online cialis 5mg cialis alternative where to buy cialis in ontario chinese cialis 50 mg cialis 30 day trial coupon
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:39 ق.ظ

Beneficial material. With thanks.
price cialis best cialis online cialis tablets for sale cialis dosage recommendations cialis daily venta de cialis canada cialis wir preise brand cialis generic cialis for sale buy cialis sample pack
buy tadalafil no prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:27 ب.ظ

Thank you. Ample postings.

tadalafil 20 mg cialis rezeptfrei sterreich link for you cialis price cialis canada we use it 50 mg cialis dose cialis generique cialis official site generic cialis review uk when can i take another cialis cialis 5mg billiger
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:19 ق.ظ

With thanks. Lots of write ups!

buy cialis online cheapest cipla cialis online low dose cialis blood pressure link for you cialis price cialis 20mg cialis super kamagra cialis prices in england rezeptfrei cialis apotheke click here take cialis cialis from canada
buy tadalafil pills
جمعه 9 آذر 1397 08:00 ب.ظ

Great write ups, Cheers!
cialis para que sirve cialis generika cialis prezzo di mercato cialis free trial prescription doctor cialis legalidad de comprar cialis where cheapest cialis cialis 5 mg generic for cialis calis
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Very good information. Cheers!
cialis 30 day sample cialis reviews cialis cost tadalafilo callus cilas how do cialis pills work generic cialis review uk prezzo cialis a buon mercato we choice cialis uk
buy cialis usa
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Cheers, Lots of posts.

cialis canada on line try it no rx cialis generic cialis tadalafil viagra vs cialis tadalafil buying cialis in colombia cialis kaufen bankberweisung cialis for sale south africa costo in farmacia cialis low dose cialis blood pressure
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:28 ق.ظ

Great data. Thanks a lot.
safe site to buy cialis online generico cialis mexico cialis arginine interactio rezeptfrei cialis apotheke click here take cialis canadian drugs generic cialis cialis 20mg cialis online tesco price cialis cialis generique
buy tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:40 ب.ظ

You actually reported this effectively.
cialis for sale south africa cuanto cuesta cialis yaho cialis venta a domicilio cialis 50 mg soft tab cialis herbs cialis authentique suisse cialis 20mg acheter cialis meilleur pri american pharmacy cialis only best offers 100mg cialis
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Whoa loads of very good advice.
we recommend cialis best buy purchasing cialis on the internet prezzo cialis a buon mercato costo in farmacia cialis legalidad de comprar cialis prix cialis once a da cilas cialis 100 mg 30 tablet cialis baratos compran uk cialis generico milano
buy cialis usa
چهارشنبه 11 مهر 1397 11:23 ق.ظ

Thanks a lot. I value it.
we choice cialis pfizer india buy generic cialis overnight cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis kaufen bankberweisung canadian drugs generic cialis we choice free trial of cialis price cialis best viagra or cialis look here cialis order on line
buy cialis online cheap
دوشنبه 9 مهر 1397 09:12 ق.ظ

Good material, Many thanks.
order cialis from india cialis daily new zealand how to purchase cialis on line comprar cialis 10 espa241a prezzo di cialis in bulgaria cialis cost cialis lilly tadalafi tadalafil 20mg cialis 5 mg fast cialis online
canada medications information
یکشنبه 1 مهر 1397 09:22 ق.ظ

Truly all kinds of great facts!
drugs for sale in mexico canadianpharmacyusa24h canadian drugstore canadian medications list canadian government approved pharmacies canadian pharmacies that ship to us legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy onesource
http://viagrayosale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:14 ق.ظ

Regards! An abundance of material.

we like it cialis price wow cialis 20 tadalafil 20mg cialis side effects dangers generic for cialis cialis online cialis super acti where cheapest cialis prescription doctor cialis we recommend cheapest cialis
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:05 ب.ظ

Really loads of useful data.
does cialis cause gout acheter du cialis a geneve brand cialis nl bulk cialis we like it cialis price order generic cialis online cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra cialis pas cher paris cialis super acti
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:24 ب.ظ

Nicely voiced without a doubt! .
viagra online buy prescription viagra uk cheapest generic viagra uk buy viagra online no prescription where buy viagra how much is viagra where can i purchase viagra online buy generic sildenafil online viagra in pharmacy where to get viagra prescription
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:00 ب.ظ

Really quite a lot of beneficial knowledge.
cialis kaufen how much does a cialis cost calis cialis generisches kanada canadian cialis tadalafil 20mg cialis 5mg prix callus generic cialis in vietnam click now buy cialis brand
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:43 ب.ظ

You expressed it wonderfully.
cialis great britain cialis free trial where to buy cialis in ontario tadalafil cialis canada cialis professional yohimbe wow look it cialis mexico cialis generico online cialis patentablauf in deutschland cialis without a doctor's prescription
viabiovit.com/herbal-viagra-gnc.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:25 ق.ظ

Appreciate it, A lot of facts!

buy viagra plus viagra online pharmacy viagra cheap viagra online where can you buy viagra online buying cheap viagra online where do you buy viagra order viagra no prescription viagra pharmacy viagra cheap viagra buy online viagra buy viagra 25mg
cialis tablets australia
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:02 ب.ظ

Useful information. Kudos.
costo in farmacia cialis comprar cialis 10 espa241a we choice free trial of cialis viagra cialis levitra cilas free cialis enter site 20 mg cialis cost when will generic cialis be available cialis alternative cialis generic availability
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:14 ب.ظ

Kudos, Ample forum posts.

cialis online holland buy cialis online nz cialis daily dose generic cialis vs viagra buy online cialis 5mg rx cialis para comprar il cialis quanto costa click now buy cialis brand cialis cipla best buy if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:25 ب.ظ

Beneficial write ups. Many thanks.
cialis 5 effetti collaterali 200 cialis coupon female cialis no prescription generic cialis soft gels canadian cialis cialis generisches kanada cialis 20 mg cost cialis in sconto canadian discount cialis cialis dose 30mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :