تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - با اصول فقه چکنم ؟

آیین دادرسی کیفری

جمعه 4 اسفند 1391

با اصول فقه چکنم ؟

نویسنده: مهدی رحمانی منشادی   


درباره اصول فقه (اصول استنباط) – منابع و نحوه مطالعه و شیوه پاسخگویی به سوالات ا

شاید جوابی به این سوال که :

با اصول فقه چکنم ؟

اصول فقه یکی مواد امتحانی آزمون وکالت و گرایش دعاوی خانوادگی کارشناسی ارشد (ویژه خواهران )است که معمولا" در آزمون وکالت پاشنه آشیل اغلب داوطلبان است و ذهن داوطلبان را مشغول می دارد برخی از خیر مطالعه آن می گذرند و برخی منابع معرفی شده را مطالعه می کنند اما نتیجه نمی گیرند . و از این نظر از این درس دلسردند . همه این مسایل زایده یک مشکل است اینکه داوطلبان این درس و کاربرد آن را نمی شناسند و نحوه مطالعه اصولی آنرا نمی دانند وگرنه این درس نه تنها خواندنش مشکل نیست بلکه بسیار جذاب و مهمتر اینکه کسی که اصول را اصولی بیاموزد در استنباط و استدلال مهارت می یابد و این خود هم در عرصه آزمونها و هم در عرصه آموزش و هم در عرصه کاربردی بسیار بدرد یک حقوقی خواهد خورد . از آنجایی ریشه  قوانین ما بخصوص قوانین ماهوی فقه است و اصول فقه ضوابط ارائه نظریات فقهی است اصول فقه غیر مستقیم اما موثر با قوانین ما ارتباط دارد .  شاید برای همین کسانی که اصول را می دانند در فهم و تحلیل و تفسیر قوانین راحترند . با این مقدمه:

 1. ابتدا منابع مطالعه را معرفی می کنیم
 2. سپس نحوه مطالعه آنرا شرح می دهیم
 3. بعد انواع سوالات اصول را مشخص می کنیم
 4. و در انتها شیوه پاسخگویی به سوالات اصول را بررسی می کنیم. 

 

&          منابع مطالعه

×     منابعی که برای آزمون باید مطالعه شود:

ç     منبع اصلی ------------ اصول استباط دکتر ابوالحسن محمدی

ç     منبع مرور  -------------تلخیص نموداری اصول استنباط مریم اسماعیلی نشر حریر

ç      منبع تثبیت -------------کمک حاقظه دوراندیشان

ç     کتاب تست--------------مبانی اصول استنباط دکتر شهبازی

ü       توضیح :  با توجه به سبک سوالات آزمونهای اخیر  مطالعه منابع جدیدی لازم شده است هر چند بالا بردن حجم منابع معرفی شده کار صحیحی نیست اما ضرورت ایجاب می کند برای اینکه داوطلبان بتوانند از عهده سوالات آزمونها بر آیند و بعلت گرایش طراحان به سوالات کاربردی و تشخیصی مجبوریم منابع دیگری راهم معرفی کنیم :

×     منابع جدید که  با توجه به نوع  سوالات در آزمونهای اخیر نیاز به مطالعه آن ضروری است :

ç     منبع مناسب برای پاسخگویی به سوالات کاربردی و تشخیصی  (حداقل یکی از کتابهای زیر را مطالعه کنید .)

ï       اصول فقه کاربردی (تطبیق با قوانین) مجتبی الهیان      

ï       م‍ب‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط ف‍ق‍ه‌ ح‍ق‍وق‌: م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر م‍ت‍ن‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ظف‍رت‍طب‍ی‍ق‌ ق‍واع‍د اص‍ول‍ی‌ ب‍ا ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌  عباس زراعت

&          بررسی نحوه مطالعه

خیلی از دوستان کتاب آقای دکتر ابولحسن محمدی را می خوانند بقول دو تن از کاربران وبلاگ تا حد حفظ کردن هم می خوانند اما چرا به اندازه تلاششان نتیجه نمی گیرند؟ جواب سوال در چند نکته است اصول علمی است کاربردی یعنی مباحث نظری آن بیان شیوه کاربرد آن در مصادیق مختلف است نسبت اصول به قوانین مانند نسبت دستور زبان فارسی است به متون و اشعار فارسی است برای مثال ما در دستور زبان فارسی تعریف فعل را می خوانیم و با آن آشنا میشویم اما این کافی نیست مهم اینست که بتوانیم طبق این تعریف فعل را در جملات بیابیم زمان آنرا تعیین کنیم در ست یا غلط بودن مکان ان در جمله را تشخیص دهیم اصول هم مثل همین است خواندن صرف یک کتاب اصول مثل کتاب اصول استباط دکتر ابوالحسن محمدی لازم است اما کافی نیست مهم اینست که بتوانیم قواعد آن را در متن قوانین شناسایی کنیم  و بیابیم . 

نوع سوالات درس اصول را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد

1.      سوالات نظری : سوالاتی که راجع به به تعریف یا تبین اصطلاحات اصول است

ç     مانند اینکه تعریفی را بیان کنند و بگویند با کدام گرینه همخوانی دارد یا اصطلاحی (مثلا" استحسان )را بیاورند چهار تعریف در گزینه ها ارائه دهند و بگویند کدام گزینه در مورد آن صحیح است و از این قبیل ...

ç     برای پاسخگویی به این قبیل سوالات کافیست که کتاب دکتر ابوالحسن محمدی را به دقت بخوانید تعریف و تقسیم مباحث و اصطلاحات را بیاموزید در اینصورت براحتی به این سوالات پاسخ خواهید داد

ç     این نوع سوالات کم در حد یک سوال یا دو سوال و یا اصلا" ممکن است در آزمون مطرح نشوند در آزمون سالهای گذشته از این نوع سوالات میدادند اما سال 89 هیچ سوال نظری نداده بودند به هر حال تضمینی وجود ندارد که در سالهای بعد مطرح نشود و باید آماده بود .

2.      سوالات تشخیصی : در این نوع سوالات  قواعد و مباحث اعمال شده اصولی بر قوانین را باید تشخیص دهید اکثریت سوالات آزمونهای اخیر براین مبنا بود ه است  .

ç     معمولا" متن یک ماده قانونی را درج می کنند و عبارت و کلمه ای از آن را مشخص می کنند و نوع مبحث یا قاعده اعمال شده  اصولی در آن را می پرسند . همه سوالات سال 89 وکالت بدین گونه طراحی شده بودند .

ç     برای پاسخگویی به این نوع سوالات باید مصداق تعاریف و تقسیمات و تبیناتی که از کتاب اصول آموخته ایم را بتوانیم در مواد قانونی شناسایی کنیم پس ابتدا باید بر مباحث نظری (همان تعریفات و اصطلاحات) تسلط کافی پیدا کنیم تا با تطبیق تعاریف با مصادیق بهترین گزینه ها را انتخاب کنیم .مثالهای ذیل مباحث در کتاب اصول میتوانند در این زمینه شما را یاری کنند چون می توانید همانند سازی کرده و موارد مشابه را تشخیص دهید .

ç     یکی از کتابهایی که به جهت سبک آزمونهای اخیر معرفی شد را مطللعه کنید در این کتابها مصادیق قواعد اصول فقه در قوانین ما بررسی شده است بنابراین برای پاسخگویی به سوالات تشخیصی فوق العاده مفید هستند .

&    بهترین راهکار برای آموختن اصول

ç          کتاب اصول دکتر ابولحسن محمدی را بدقت مطالعه کنید و از منابع کمک آموزشی هم برای فهم بهتر بهره گیرید.

ç          حداقل یکی از کتابهایی که راجع به تطبیق قواعد فقه با قوانین موضوعه است را مطالعه کنید من سه نمونه از آنها را در بخش معرفی منابع معرفی کردم  این کتابها شما را در زدن تستهای تشخیصی یاری می دهند. چون در این نوع کتابها قواعد اصول با قوانین موضوعه تطبیق داده شده است .

ç          در هنگام مطالعه مواد درسی دیگر شما به هر حال متن قوانین را می خوانید  بعد از آموختن ماده همیشه سعی کنید قواعد اصولی حاکم بر آن را نیز تشخیص دهید اگر مشکلی داشتید به کتاب اصول مراجعه کنید و سعی کنید به کمک آن این قواعد و مباحث را تشخیص دهید . بعد از مدتی قدرت تشخیص بالایی کسب خواهید کرد ضمن اینکه در فهم و تحلیل مواد هم کمک شایانی به شما میشود. 

ç          کتاب تستی که استفاده می کنید بعد از زدن هر تست سعی کنید موارد مشابه آن را در ذهنتان در مواد قانونی  که بخاطردارید را جستجو کنید سپس مبحث مورد نظر را در کتاب اصول بیابید و همه مطلب مربوط به تست را مرور کنید و در آنجا در مثالهای کتاب با موارد مشابه برخورد خواهید کرد که جستجوی ذهنی شما را تقویت خواهد کرد و سرعت خواهد داد . واینگونه به قدرت تشخیص مطلوبی خواهید رسید .

به امید موفقیت و پیروزی شما در همه عرصه های زندگی

نظرات() 
viabiovit.com/herbal-viagra-gnc.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:25 ق.ظ

Appreciate it, A lot of facts!

buy viagra plus viagra online pharmacy viagra cheap viagra online where can you buy viagra online buying cheap viagra online where do you buy viagra order viagra no prescription viagra pharmacy viagra cheap viagra buy online viagra buy viagra 25mg
cialis tablets australia
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:02 ق.ظ

Useful information. Kudos.
costo in farmacia cialis comprar cialis 10 espa241a we choice free trial of cialis viagra cialis levitra cilas free cialis enter site 20 mg cialis cost when will generic cialis be available cialis alternative cialis generic availability
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:14 ب.ظ

Kudos, Ample forum posts.

cialis online holland buy cialis online nz cialis daily dose generic cialis vs viagra buy online cialis 5mg rx cialis para comprar il cialis quanto costa click now buy cialis brand cialis cipla best buy if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:25 ب.ظ

Beneficial write ups. Many thanks.
cialis 5 effetti collaterali 200 cialis coupon female cialis no prescription generic cialis soft gels canadian cialis cialis generisches kanada cialis 20 mg cost cialis in sconto canadian discount cialis cialis dose 30mg
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:26 ب.ظ

You actually explained this adequately.
buy prescription viagra buy viagra superdrug buy viagra india online pharmacy online cheap viagra tablets get a prescription for viagra online buy viagra online uk next day delivery prices for viagra buy viagra at walmart viagra online purchase
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:41 ب.ظ

Thanks, Plenty of forum posts!

cialis online napol comprar cialis 10 espa241a cipla cialis online buying brand cialis online cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card fast cialis online buy cialis sample pack click here take cialis cialis dose 30mg
Cialis canada
یکشنبه 5 فروردین 1397 05:19 ق.ظ

Seriously a good deal of helpful data.
cost of cialis cvs buying brand cialis online click here to buy cialis dose size of cialis cialis arginine interactio interactions for cialis cialis purchasing 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis reviews generic cialis review uk
cannabis
دوشنبه 30 بهمن 1396 04:53 ق.ظ
این شرم است که شما یک دکمه اهدا ندارید! من مطمئنا اهدا می کنم
این وبلاگ درخشان! من حدس می زنم در حال حاضر من حل و فصل می شود
برای نشانه گذاری و اضافه کردن خوراک RSS به حساب Google من.
من منتظر به روز رسانی جدیدی هستم و این وب سایت را با گروه فیس بوک به اشتراک می گذارم.
به زودی صحبت می کنیم!
Alfredo
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:29 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this webpage's articles everyday along with a cup of
coffee.
What is distraction osteogenesis?
دوشنبه 27 شهریور 1396 05:13 ق.ظ
you're in reality a excellent webmaster. The web site loading
velocity is incredible. It sort of feels that you're doing any
distinctive trick. Also, The contents are masterpiece.
you have done a magnificent process in this subject!
What is the Ilizarov method?
جمعه 10 شهریور 1396 11:43 ق.ظ
Hurrah, that's what I was searching for, what
a information! existing here at this website, thanks admin of this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :