تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - چقدر و چگونه درس بخوانیم؟چه کتابهایی بخوانیم؟ مواد و ضرایب آزمون وکالت

آیین دادرسی کیفری

چقدر درس بخوانیم؟

طبیعی است که میزان مطالعه هر فرد بستگی به پایه عملی وی در دانشگاه در خصوص موضوعات حقوقی و ضریب هوشی او دارد. خودم با توجه با شاغل بودنم زمانی 16 الی 17 ماه را برای خواندن صرف کردم. البته این زمان در صورتی که شاغل نباشید به مراتب پایین تر خواهد آمد. چون وقتی شاغل بودم به زحمت روزی دو الی سه ساعت درس میخواندم. لذا نگران نباشید و نگویید که مثلا تنها 4 ماه به آزمون وکالت مانده است، پس ما قبول نمیشویم. یکی از دوستان بنده تنها دو ماه مطالعه کرد و رتبه زیر صد را در حوزه مرکز کسب نمود. اما مهمتر از میزان ساعات مطالعه برنامه ریزی دقیق است. پس ساعات مطالعه را به خود شما واگذار میکنم. به هر حال به نظر بنده وقت گذاشتن به مدت هشت الی نه ماه در صورتی که شاغل نباشید به صورت پیوسته و متمرکز حداقل مطالعه است.

چگونه برنامه ریزی کنیم؟

برخی در پاسخ به این سوال میگویند مثلا روزی دو ساعت حقوق مدنی، دو ساعت فلان و یک ساعت فلان را بخوانید. اما بنده با توجه به سابقه ای که در مطالعه دارم اینگونه درس خواندن و پخش کردن تمام دروس در طول روز را پیشنهاد نمیکنم. مهمترین چیز برای آزمون وکالت داشتن تمرکز و پیوستگی مطالعه است. به نظر بنده اگر مثلا 6 درس را در طول یک روز به مدت سه یا چهار ماه با هم پیش ببرید نه تنها تمرکز شما برای حفظ ارتباط مواد قانونی از دست میرود بلکه عدم رعایت پیوستگی مطالب موجب سر در گمی شما خواهد شد. در این صورت قدرت به خواطر آوردن مطالب کاهش میابد. البته شاید برخی اینگونه درس خواندن را مفید بدانند و با آن موفقیتی نیز کسب کرده باشند. اما بنده هر زمان که به این صورت مطالعه نمودم با شکست مواجه شدم. پس چگونه باید برنامه ریزی کرد. تجربه شخصی بنده چنین است:

دروس را به دو دسته کلی تقسیم بندی کنید. یکی دروس پر اهمیت از نظر ضریب در آزمون و دوم دروسی که فرار هستند وسریع فراموش می شوند.

طبیعی است که از میان مواد امتحانی وکالت پایه یک، دو درس اصول فقه و حقوق تجارت بیشتر فرار بوده و همیشه داوطلبان را اذیت میکند و بدیهی است که ضریب دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی بالاتر از سایر دروس است.

مواد و ضرایب آزمون وکالت

نام درس

ضرایب

تعداد سوال

حقوق مدنی

3

20

آیین دادرسی مدنی

3

20

حقوق جزا

2

20

حقوق تجارت

2

20

آیین دادرسی کیفری

2

20

مبانی استنباط حقوق اسلامی
(اصول فقه)

1

20

میخواهیم برنامه ریزی نه ماهه برای قبولی در آزمون وکالت کنیم. پس دروسی که از نظر ضریب بالاتر هستند در درجه اول اهمیت قرار دارند. پس اصل را در خواندن حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی قرار میدهیم. و آخرین دروسی که مطالعه میکنم دروس فرار هستند. یعنی حقوق تجارت و اصول فقه. وقتی میخواهیم دروس حقوق تجارت و اصول فقه را بخوانیم درجه اول اهمیت حقوق تجارت است چون ضریب بالاتری دارد.

زمانی را برای جمع بندی قرار میدهیم. در زمان جمع بندی تمامی دروس باید دوباره مطالعه شود. اما شیوه مطالعه متفاوت است که در ادامه به آن میپردازیم.

پس جدول اصلی و کلی ما برای درس خواندن به شرح ذیل است:

نام درس

مدت کل 9 ماه

حقوق مدنی

8 ماه اصلی

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

مبانی استنباط حقوق اسلامی

(اصول فقه)

تمامی دروس باز بر مبنای میزان اهمیت از نظر ضریب و فرار بودن

یک ماه جمع بندی

هر برنامه ریزی باید قدرت انعطاف داشته باشد. شاید در میانه راه مریض شوید یا مشکلی برای شما پیش آید که شما نتوانید برنامه را پیش ببرید. اگر برنامه ریزی شما فاقد قدرت انعطاف باشد نگرانی که در نتیجه عقب ماندگی در خواندن دروس در شما ایجاد میشود تمرکز شما را به هم خواهد ریخت. در این صورت دیگر فکر وکالت را از سر خود بیرون کنید. پس در برنامه ریزی بالا چه کنیم؟ به جدول زیر دقت کنید:

نام درس

مدت کل 9 ماه

حقوق مدنی

8 ماه اصلی

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا

آیین دادرسی کیفری

حقوق تجارت

مبانی استنباط حقوق اسلامی

(اصول فقه)

7 ماه و سه هفته برای خواندن تمامی دروس و یک هفته زمان برای انعطاف در برنامه ریزی

تمامی دروس باز بر مبنای میزان اهمیت از نظر ضریب و فرار بودن. آخرین درس اصول فقه است.

یک ماه جمع بندی

25 روز برای جمع بندی و 5 روز برای انعطاف برنامه

اما این برنامه بسیار کلی است پس ریز برنامه چنین است که شما دو درس را با هم شروع میکنید. دو درس انتخابی اولا از نظر ضریب باید بالاتر از دیگری باشد و ثانیا هم جنس نباشند تا از نظر روحی شما از درس زده نشوید. اگر بنده بخواهم درس بخوانم، درس حقوق مدنی را با آیین دادرسی کیفری با هم مطالعه میکنم و آیین دادرسی مدنی را با حقوق جزا. قبل از اینکه ادامه برنامه ریزی را بگویم ریز دروسی که باید بخوانید را میگویم و سپس با هم برنامه ریزی را ادامه می دهیم.

ریز دروس به همراه مدت زمان برای یادگیری:

1- حقوق مدنی (قانون مدنی، قانون تملک آپارتمانها، قانون حمایت از خانواده، بخش تعیین قیم، امین، تعیین و تکلیف غایب مفقود الاثر و بخش وصیت در قانون امور حسبی، قانون اجاره 56، 62 و 76 به همراه آیین نامه، قانون مسئولیت مدنی) – مدت زمان برای یادگیری یک ماه و نیم. بدون تست.

2- آیین دادرسی مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی، قانون شوراهای حل اختلاف به همراه آیین نامه، قانون اجرای احکام مدنی) – مدت زمان برای یادگیری سه هفته. بدون تست.

3- آیین دادرسی کیفری (قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به همراه آیین نامه) – مدت زمان برای یادگیری 15 روز. بدون تست.

4- حقوق جزا (قانون مجازات اسلامی «حقوق جزای عمومی و اختصاصی»، قانون جرایم رایانه ای) – مدت زمان برای یادگیری یک ماه. بدون تست.

5- حقوق تجارات (قانون تجارت، قانون صدور چک) – مدت زمان برای یاد گیری یک ماه. بدون تست.

6- اصول فقه – مدت زمان برای یادگیری 15 روز. بدون تست.

پس جدول را تکمیل میکنیم با متوسط خواندن 8 الی 10 ساعت درس در روز- البته این برنامه برای کسانی است که پایه حقوق آنها قوی است و کمتر نیاز به خواندن کتابهای شرح پیدا می کنند:

نام درس

مدت کل 9 ماه

حقوق مدنی به مدت یک ماه و نیم

2 ماه اول

آیین دادرسی کیفری به مدت 15 روز

حقوق جزا به مدت یک ماه

یک ماه و سه هفته دوم

آیین دادرسی مدنی به مدت سه هفته

حقوق تجارت به مدت 1 ماه

یک ماه و نیم سوم

مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه) به مدت 15 روز

حقوق مدنی خواندن خلاصه ها، تقویت نقاط ضعف و تست های موضوعی و خواندن کتاب های ساده ساز دور اندیشان

2 هفته چهارم

آیین دادرسی کیفری خواندن تستهای موضوعی و خواندن کتاب های ساده ساز دور اندیشان

4 روز پنجم

حقوق جزا بررسی خلاصه برداری های و تستهای موضوعی و خواندن کتاب های ساده ساز دور اندیشان

2 هفته ششم

آیین دادرسی مدنی بررسی خلاصه برداری های و تستهای موضوعی و خواندن کتاب های ساده ساز دور اندیشان

2 هفته هفتم

حقوق تجارت بررسی خلاصه برداری های و تستهای موضوعی و خواندن کتاب های ساده ساز دور اندیشان

2 هفته هشتم

اصول فقه بررسی تستهای موضوعی

4 روز نهم

این هفت روز به منظور انعطاف در برنامه است که در کل برنامه بالا میتواند پخش شود و یا در آخر برنامه استفاده گردد.

7 روز

خواندن کتاب های ساده ساز و کمک حافظه دور اندیشان به همراه تستهای سالانه. این یک ماه به 25 روز اصلی و 5 روز برای انعطاف در برنامه تقسیم میشود. در این یک ماه خواندن درس جدید ممنوع، ممنوع و ممنوع است و تنها دروس قبلی را تقویت میکنید. البته پیشنهاد بنده این است که از 2 هفته چهارم به بعد درس جدید نحوانید و تست موضوعی کار کنید و شیوه تست زنی را یاد بگیرید.

یک ماه آخر

چه کتابهایی بخوانیم:

1- در بخش حقوق مدنی

- اصل بر خواندن حقوق مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان است. سپس ارجاع موردی به کتب شرح قانون مدنی که معمولا کتب دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی است. تستهای موضوعی خانم میترا ضرابی از انتشارات مجد. کتاب ساده ساز و کمک حافظه حقوق مدنی دوراندیشان. سعی کنید مطالب سنگین را خلاصه برداری کنید.

2- در بخش آیین دادرسی مدنی

- کتاب ساده ساز قانون آیین دادرسی مدنی دکتر فرحناکیان از انتشارات میزان به عنوان کتاب اصلی، سپس ارجاع موردی به کتب سه جلدی دکتر عبدالله شمس، تستهای موضوعی حمید ابهری از انتشارات مجد و ساده ساز آیین دادرسی مدنی و کمک حافظه آیین دادرسی مدنی دوراندیشان.

3- در بخش قانون آیین دادرسی کیفری

- بنده کتاب شرح خاصی را پیشنهاد نمیکنم. پیشنهاد بنده خواندن خود قانون و خلاصه برداری از آن و تستهای موضوعی رضا شکری و ساده ساز و کمک حافظه دوراندیشان.

4- در بخش حقوق جزا

- پیشنهاد بنده خواندن محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان از انتشارات مجد به عنوان کتاب اصلی، کمک حافظه و ساده ساز حقوق جزای عمومی و اختصاصی موسسه دوراندیشان و ساده ساز حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر نور محمد صبری از انتشارات میزان است.

5- در بخش حقوق تجارت

- کتاب اصلی حقوق تجارت در نظم حقوق کنونی دمرچیلی از انتشارات میثاق عدالت و تستهای موضوعی رضا شکری از انتشارات مجد و کمک حافظه و ساده ساز حقوق تجارت از انتشارات دوراندیشان.

6- اصول فقه

- بنده کتاب ساده ساز اصول فقه دوراندیشان را پیشنهاد میکنم به همراه مطالعه تست موضوعی حسین شهبازی از انتشارات میزان.

در پایان ذکر چند نکته دیگر ضروری است:

- توکل به خداوند شرط اصلی است که نباید فراموش نمود.

- داشتن پیوستگی مطالعه و عدم بیقراری در حین درس خواندن و زدن تستهای موضوعی بسیار مفید خواهد بود.

- ایجاد چندین هدف و انگیزه به منظور جلوگیری از دلزدگی.

- یک روز خانواده خود که دارید با هم زندگی می کنید را دور هم جمع کنید و اجمالا بگویید که میخواهید نه ماه برای وکالت درس بخوانید و نیاز به کمک آنها دارید تا هم آرامش را برای شما فراهم کنند و هم اگر دلزده شدید به شما بگویند و شما را به حرکت بیندازند. اگر اینکار را کنید نوعی حس تعهد برای مطالعه در شما ایجاد می شود.

- دیدن فیلم سینمایی و سریال و بازی های رایانه ای و کار با اینترنت کاملا محدود شود. در یک ماه آخر اگر میتوانید گوشی خود را سایلنت کنید. بنده در این مدت یا گوشی خود را خاموش میکردم و یا بر روی قطع تماس اتوماتیک می گذاشتم.

- کتاب آخرین گام وکالت از موسسه دوراندیشان را تهیه کنید و در روزهای پایانی به کارتان می آید.

- خلاصه برداری از دروس به خصوص در مورد حقوق تجارت پیشنهاد میشود.

- در خصوص حقوق تجارت اصل را بر خواندن مقررات شرکتهای سهامی سپس مقررات شرکتهای موضوع قانون 1311، مقررات دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل و نقل، تعریف تاجر (مواد 1 الی 20) بگذارید.

- در خصوص دادگاههای نظامی و یا مجازات جرائم نظامی سعی کنید تنها تست هایی که در این خصوص آمده است را مطالعه کنید.

- به آخرین آراء وحدت رویه که در سال آزمون صادر شده بسیار توجه کنید.

- به تست ها توجه کنید و هر درسی که میخوانید ابتدا دروسی را بخوانید که بیشتر از آن تست می آید.

- قانون دیوان عدالت اداری و قوانین خاص وکالت را نیز اگر توانستید مطالعه کنید.

نظرات() 
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Really tons of excellent facts.
cialis diario compra cialis pills only now cialis for sale in us buy brand cialis cheap buy original cialis achat cialis en suisse warnings for cialis cialis generico en mexico cialis prices the best site cialis tablets
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:47 ق.ظ

You've made your position pretty effectively.!
generic cialis pro fast cialis online cialis official site pastillas cialis y alcoho cialis generico en mexico cialis generico online viagra vs cialis order generic cialis online are there generic cialis precios cialis peru
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:16 ق.ظ

Wow loads of beneficial tips.
generic cialis pro weblink price cialis cialis super kamagra where to buy cialis in ontario generic cialis pro brand cialis nl we like it safe cheap cialis cialis generico lilly cialis 05 tadalafil generic
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 10:52 ق.ظ

You have made your point!
price cialis per pill we recommend cheapest cialis il cialis quanto costa generic cialis pill online buy brand cialis cheap cialis professional yohimbe generic cialis 20mg uk cialis 20 mg cost we choice cialis uk cialis uk
buy cialis delhi
دوشنبه 12 آذر 1397 11:10 ب.ظ

Valuable information. With thanks.
canadian discount cialis cialis uk next day cialis online deutschland click here to buy cialis try it no rx cialis best generic drugs cialis we choice cialis uk cialis rckenschmerzen effetti del cialis 5 mg cialis coupon printable
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 10:18 ق.ظ

You actually said it very well!
brand cialis nl calis cialis farmacias guadalajara we choice cialis uk price cialis wal mart pharmacy wow cialis 20 low cost cialis 20mg cialis baratos compran uk cialis tablets for sale dose size of cialis
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 10:37 ب.ظ

Thanks! Wonderful stuff.
cialis for sale south africa cialis savings card acheter cialis meilleur pri generico cialis mexico ou trouver cialis sur le net fast cialis online cialis taglich wow cialis 20 brand cialis generic cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 09:40 ق.ظ

Seriously lots of awesome material.
tadalafil 5mg discount cialis cialis online cialis pills price each opinioni cialis generico cialis bula side effects for cialis only now cialis 20 mg cialis generika how much does a cialis cost
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 10:50 ب.ظ

Thank you. Loads of forum posts!

cialis 10 doctissimo cialis for bph cialis flussig cialis kaufen wo cialis alternative tadalafil 5mg cialis dosage amounts cialis ahumada viagra vs cialis cialis coupons printable
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:33 ق.ظ

Thanks, Loads of forum posts.

precios de cialis generico tadalafil generic we recommend cialis best buy acheter cialis kamagra online cialis cialis generisches kanada cialis 30 day trial coupon generic cialis 20mg tablets free cialis cialis professional yohimbe
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:16 ب.ظ

You explained it very well!
cialis para que sirve cialis 5 mg para diabeticos cialis for bph tadalafil cialis 05 cialis cuantos mg hay cialis super kamagra generic cialis with dapoxetine link for you cialis price when can i take another cialis
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:19 ق.ظ

You expressed this very well.
cialis for daily use cialis 20 mg price cialis wal mart pharmacy 5 mg cialis coupon printable usa cialis online rx cialis para comprar cialis taglich usa cialis online cialis professional yohimbe cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:16 ب.ظ

Thank you. An abundance of postings!

cialis online female cialis no prescription cialis online holland cialis uk next day how to purchase cialis on line cheap cialis cialis 20 mg best price cialis efficacit cialis prezzo in linea basso generic cialis
buy tadalafil
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:57 ق.ظ

Thanks! Loads of posts.

cipla cialis online cialis en mexico precio 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cut in half cheap cialis we like it cialis soft gel cialis generika in deutschland kaufen generic cialis 20mg tablets cialis lilly tadalafi cialis 5mg
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:18 ب.ظ

Info effectively applied..
buy original cialis comprar cialis 10 espa241a purchase once a day cialis tadalafil 10 mg cialis 5 mg effetti collateral how to buy cialis online usa the best choice cialis woman buy cialis online cheapest cialis 20mg prix en pharmacie cialis reviews
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:17 ق.ظ

Wow tons of useful knowledge!
we recommend cheapest cialis cialis 5 mg buy cialis prices in england cialis savings card we like it cialis price we choice free trial of cialis cialis great britain cialis tablets australia online cialis rezeptfrei cialis apotheke
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 06:27 ب.ظ

Kudos! I like it!
cialis cost walgreens price for cialis callus only now cialis 20 mg cialis prezzo di mercato buying brand cialis online recommended site cialis kanada acheter cialis meilleur pri generic cialis at walmart cialis daily dose generic
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:51 ق.ظ

Amazing lots of superb data!
buy generic cialis buy cialis cheap cialis cialis usa cost trusted tabled cialis softabs female cialis no prescription cialis coupon cialis for sale click now cialis from canada cuanto cuesta cialis yaho
KSA
شنبه 17 شهریور 1397 01:04 ب.ظ
Heⅼlo, аfter reading this awesome piece оf writing i am
tоo һappy to share my experience here wіth mates.
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:03 ب.ظ

Position clearly taken.!
buy cialis generic cialis at the pharmacy cialis generique generico cialis mexico where cheapest cialis cialis in sconto only now cialis 20 mg we recommend cialis best buy enter site very cheap cialis how to buy cialis online usa
babecolate.com/click-here-cialis-daily-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:27 ق.ظ

Whoa quite a lot of good knowledge.
cialis daily reviews cialis therapie canadian discount cialis price cialis wal mart pharmacy cialis for daily use cialis daily new zealand cialis for sale cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo di mercato buy cialis online nz
saxe
چهارشنبه 13 تیر 1397 04:17 ق.ظ
Thɑnk you for every otһer excellent post.
Ƭhe pⅼace eⅼse may anybody get that кind of info in such a perfect manner оf
writing? I have a presentation next week, and I am at tһе search for such іnformation.
hillery
یکشنبه 10 تیر 1397 04:34 ق.ظ
Ꮋello! I cߋuld hаve sworn I've bеen tⲟ thiѕ blog beforе but аfter browsing tһrough
some of the post Ι realized it'ѕ new tto me.
Ⲛonetheless, I'm ⅾefinitely delighted І founbd it аnd I'll ƅe bookmarking and checking back oftеn!
Stone Jana
سه شنبه 29 خرداد 1397 10:12 ب.ظ
Highly energetic post, Ι enjoyed tһat а lot. Ꮃill theге be ɑ pɑrt
2?
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:51 ب.ظ

Many thanks, I value this.
cialis cuantos mg hay deutschland cialis online cialis generique cialis lowest price cialis reviews online prescriptions cialis cialis for sale south africa cialis cipla best buy cialis sale online cialis pills
Eyelashes Growth
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 05:04 ب.ظ
Hey are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do
you require any html coding knowledge to make your own blog?
Any hlp would be greatly appreciated!
Gino
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 10:46 ق.ظ
Thanks for the good writeup. It in reality was a enjoyment aaccount it.
Glance complicated to far added agreeable from you! By thee way,
how can we keep inn touch?
choc
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 07:50 ب.ظ
Hi there I am so grateful I found your website, I really found you by error, while I was
browsing on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many
thanks for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the moment but I have saved it and also
added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the awesome work.
Viagra from canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:55 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this.
generic viagra online usa sildenafil prescription cheap online pharmacy usa viagra buy real viagra online where to purchase viagra how to buy real viagra buy real viagra where can you buy viagra from how to get viagra uk
depforce ingredients
شنبه 1 اردیبهشت 1397 10:40 ق.ظ
Hi! Do you knkw iif they make any plugins too aswist wiuth Serch Enginee Optimization?
I'm tdying tto geet myy blg too rank foor soke targeted keywords bbut I'm not seeing vrry good results.
If you know of any pleawse share. Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :